โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1