โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นายจุมพล ตาปราบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์


กิจกรรมโรงเรียน

การจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

ข่าวการศึกษา