โรงเรียนหนองเบ็นเจรญวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1