ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่องการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2014, 2:33:51

ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่อง การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2557

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เปิดภาคเรียนที่ 1/57 วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อม และทำกิจกรรม Cleaning Day ส่วนการจัดการเรียนการสอนจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/57 ในวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557