แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 229 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

เดินทางตามเส้นทางหลวงชนบท สายหนองบัวแดง - บ้านโหล่น ระยะทาง 6 กิโลเมตร