สังคมศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

โพสต์21 พ.ค. 2556 01:21โดยอุดม บุตรเรียง   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2559 19:30 โดย โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1 ]

สรรหามาฝากโดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง  ครู/ค.ศ.1 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1-1 of 1