ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่องการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์24 เม.ย. 2557 19:33โดยอุดม บุตรเรียง
ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่อง การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2557
 
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เปิดภาคเรียนที่ 1/57 วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อม และทำกิจกรรม Cleaning Day ส่วนการจัดการเรียนการสอนจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557   ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/57 ในวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557
Comments