ข่าวประชาสัมพันธ์


Untitled

โพสต์1 มิ.ย. 2557 23:57โดยอุดม บุตรเรียง   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 20:00 โดย โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1 ]ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่องการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์24 เม.ย. 2557 19:33โดยอุดม บุตรเรียง

ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่อง การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2557
 
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เปิดภาคเรียนที่ 1/57 วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อม และทำกิจกรรม Cleaning Day ส่วนการจัดการเรียนการสอนจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557   ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/57 ในวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์29 พ.ค. 2556 20:04โดยอุดม บุตรเรียง

ประกาศโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

1-3 of 3