โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โพสต์24 เม.ย. 2557 23:55โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
   โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ดำเนินโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา  โครงการนี้ดำเนินการตลอดเดือนสิงหา
คม 2557
Ċ
129_1.pdf
(74k)
อุดม บุตรเรียง,
14 ส.ค. 2557 20:15
Ċ
129_2.pdf
(6427k)
อุดม บุตรเรียง,
14 ส.ค. 2557 20:14
Ċ
129_3.pdf
(5499k)
อุดม บุตรเรียง,
14 ส.ค. 2557 20:14
Ċ
129_4.pdf
(4417k)
อุดม บุตรเรียง,
14 ส.ค. 2557 20:14
Ċ
129_5.pdf
(1937k)
อุดม บุตรเรียง,
14 ส.ค. 2557 20:14
Comments