กิจกรรมโรงเรียน

สภ.หนองบัวแดง ส่งครู Dare มาสอนนักเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

โพสต์20 พ.ค. 2557 20:21โดยอุดม บุตรเรียง   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 21:51 โดย โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1 ]

สภ.หนองบัวแดง ส่งครู Dare มาสอนนักเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

การอบรมการเขียนเว็บไซต์ของ สพป.ชย.1 (บุคลากรในสังกัดอ.หนองบัวแดง)

โพสต์25 เม.ย. 2557 00:37โดยอุดม บุตรเรียง

สพป.ชย.1  การอบรมการเขียนเว็บไซต์ของ(บุคลากรในสังกัดอ.หนองบัวแดง) เป็นรุ่นที่ 3  ในวันที่ 25 เมษายน 2557

ดูภาพประกอบ


โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โพสต์24 เม.ย. 2557 23:55โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
   โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ดำเนินโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา  โครงการนี้ดำเนินการตลอดเดือนสิงหา
คม 2557

1-3 of 3