ห้องสมุด โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ได้รับบริจาคหนังสือธรรมะ จากคุณสุดาพร เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 
 อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี ที่กรุณาส่งมาทางไปรษณีย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ระหว่างวันที่  6
สิงหาคม - 21 กันยายน 2559  ที่ผ่านมา
                  นักเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ มาออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559


เทศบาลตำบลหลวงศิริ /ชาวบ้านโนนสะอาด/คณะครู-นักเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบูรพาคันฑาราม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559


มูลนิธิตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้นายอาทิตย์ วงค์กุดเลาะ ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ที่เป็นโรคเพดานโหว่ ตั้งแต่แรกเกิด โดยการประสานงานของคุณครูสุรเดช ม่วงนิกร ครู/ชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เมื่อ 6  กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหลวงศิริ ร่วมกับโรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 7 โรงเรียน จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ วัดป่าศิลางาม (วัดเต่าใหญ่) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมินักศึกษาวิทยาลัยการพลศึกษาชัยภูมิ ออกฝึกงาน ณ โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 20-24 มิถุนายน 2559 


สภ.หนองบัวแดง ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจัดกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดในโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ทุกวันพุธ ปีการศึกษา 2559  (ตามโครงการ ครูDare)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา